Back to Top

Jokainen lapselle tapahtunut liikennetapaturma on liikaa. Ajoissa aloitettu ennaltaehkäisevä liikennekasvatustyö on paras ja tehokkain tapa parantaa lasten liikenneturvallisuutta. Pienestä pitäen alkanut kasvatus antaa lujan pohjan tulevaisuuden turvallisemmalle liikennekulttuurille.

Viimeisen kolmen vuoden aikana Suomen tieliikenteessä kuoli keskimäärin yksi ja loukkaantui keskimäärin 150 alakouluikäistä lasta joka vuosi. Suurin osa lasten liikennetapaturmista (kaksi kolmesta) sattui taajamien sisällä. Useat vakavat onnettomuudet sattuvat lapsille heidän ylittäessään katua tai tietä lähiympäristössään, kotikadullaan.

Liikennetapaturmista neljä kymmenestä tapahtui pyöräilijöille, yli kolmannes autossa matkustaneille ja joka kuudes jalankulkijoille.

Hukkuminen on kolmanneksi suurin lasten ja nuorten tapaturmainen kuolinsyy vesiliikenteessä. Uima- ja vesipelastukseen liittyvät taidot luovat perustan lasten ja nuorten vesiturvallisuudelle. Taitoja on syytä vahvistaa yhteistyössä peruskoulun, kodin, harrastusjärjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Näiden ikävien tapahtumien vuoksi säännöllinen koko alakoulun ajan kestävä liikennekasvatus on ensiarvoisen tärkeää.

Suurin osa lasten liikenneonnettomuuksista jää tilastojen ulkopuolelle, sillä vain poliisin tietoon tulleet lasten liikenneonnettomuudet raportoidaan virallisissa tilastoissa. Monet sairaala- tai terveyskeskushoitoa vaativat liikenneonnettomuudet eivät siksi näy tilastoissa.

Tavoite

Tavoitteemme on hankkia kaikille Suomen ensimmäisille luokille liikennetyökirjat. Näin liikenneopetus tavoittaisi kaikki lapset jo heti alakoulun alussa ja tärkeää liikenneopetuksen määrää saataisiin vähitellen lisättyä.

Tuottamalla lapselle suunnattua liikenneopetusmateriaalia pyrimme vähentämään lasten liikenneonnettomuuksien määrää Suomessa. Säännöllisellä ennaltaehkäisevällä liikenneopetuksella lapsi oppii liikenteen perussäännöt sekä välttämään liikenteen erilaisia vaaratilanteita. Opettamalla lapsille pienestä pitäen oikeat pelisäännöt liikenteessä, parannamme meidän kaikkien liikenneturvallisuutta.

Liikenne ry - jokainen liikennetapaturma on liikaa