Back to Top

Liikennetyökirja

Liikennetyökirja

Lasten liikennetyökirjan tarkoitus on opettaa lapselle liikenteen tärkeitä pelisääntöjä heti hänen ensimmäisestä kouluvuodestaan lähtien. 128-sivuinen lasten liikennetyökirja perustuu liikenneopetuskansioihin. Vuodenajoittain vaihtuvat tehtävät on kuitenkin jokaiselle vuosiluokalle laadittu siten, että niitä voi tehdä ilman kansiotakin esim. kotitehtävinä. Tällöin liikenneasioita voidaan opetella myös yhdessä vanhempien kanssa. Liikennetyökirjaa voidaan pitää myös ns. pulpettikirjana ja tehtäviä tehdä aina kun tunnilla jää ylimääräistä aikaa. Näin liikenneopetuksen määrää saadaan lisättyä askel askeleelta ympäri vuoden.

Liikennetyökirja on saatavilla sekä suomen- että ruotsinkielisenä.